Luister
muziek
15 november 2020 - 09:45
Deel dit artikel:

Witte Nog.....? De ‘Philharmonie’ van Leende

LEENDE - Tot Corona spelbreker werd, vertelden de leden van team Witte nog… in samenspraak met de gasten, in De Huiskamer van de Zorgcoöperatie Leende, verhalen van vroeger. 

heeze-leende24
  / Thijs Verleg
Advertentie

Verhalen die men beleefd had of had horen vertellen. Niet zozeer de historische feiten, maar de belevingsverhalen van de mensen. Foto’s, met name ook foto’s uit het archief van Wim Pompen, helpen om de verhalen op te halen. Het team Witte nog…. koos per maand een thema en verzamelde foto’s. De verhalen werden verteld en vastgelegd op de site van de Zorgcoöperatie Leende. Naar deze verhalen gaat de link die u op het einde van de tekst onder de foto ziet.

Het team Witte nog…? is blij met het initiatief van Heeze-Leende24 om een rubriek Witte nog….? te starten. Zij hopen dat u er kijk- en leesplezier aan zult beleven. Het team Witte nog….? bestaat uit: Toos van Lieshout, René Ebeling, Frans van Mierlo, Johan Bax, Erik van Asten, Erik Willems, Janus de Vocht en Cintha Bax

De ‘Philhamonie’ van Leende
Het dorpsmuziekgezelschap ‘de Philharmonie van Leende’ werd opgericht op 1 mei 1850 met achttien werkende en 25 honoraire leden. Het staat niet onomstotelijk vast dat het van meet af aan een fanfare is geweest. Indien dit kan worden aangetoond, dan heeft het gezelschap recht op het predikaat ‘oudste fanfarekorps van Nederland’. Op 19 augustus 1859 kreeg men toestemming van het gemeentebestuur om muziek te maken rond de dorpspomp op het Marktplein. Tevens werd een subsidie van 10 gulden toegekend op voorwaarde dat men zelf een even groot bedrag zou uittrekken en het overblijvende geld aan de Gemeente werd teruggegeven. Dit jaar vroeg de ‘Philharmonie aan de Gemeente een renteloos voorschot van tien mille; De tijden veranderen wel. Op de foto zien we van links naar rechts: W. Cardinaal, A Vugts (hoofd van de school te Leende-Strijp), G. van Engelen, F. Groenen, W. van Engelen, Christ Godschalx, Jos Beliën, B. Hackfoordt, en Adr. Simkens. Op de tweede rij: Antoon Smulders , Fr. Donders, W. van Lieshout, Lambert van Engelen, Paul Smulders, Antoon van der Sande (met naast hem het vaandel, dat in 1900 bij het gouden feest aan het korps was geschonken), P. van de Ven, Adam Smulders, Martinus Cardinaal, Harrie van Lieshout en Martinus Donders. Bovenaan: P. Maas, Baudoin, Jos de Win, W. Smets, Frans Rutten, Jean Rutten, Gerard Rutten, Michiel Vromans, Antoon van Laarhoven, Godefridus van Meijl, Jos van Weert, Antoon van den Broek, Jan van Lieshout, Tinus Donders, W. van Laarhoven en Verspeek. Thans is Wim Groenen directeur van de ‘Philfarmonie’ Het korps speelt in de hoogste afdeling. De foto is gemaakt in 1925 achter hotel ‘De Win’.
In 1910 vierde de Philharmonie haar zestigjarig bestaan en het diamanten jubileum van het oudste lid; Louke Vromans. Dorus van Laarhoven had de jubilaris met de koets afgehaald. Na de hoogmis werd de jubilaris vanaf de zojuist in gebruik genomen kiosk gehuldigd. Dat was een groot feest voor heel het dorp. Het Marktplein was feestelijk versierd en overal stonden kraampjes waar lekkernijen verkrijgbaar waren.
Tot zover de tekst uit Leende in oude aanzichten.

’s Zomers werd er gerepeteerd bij Frans Groenen op een grote kiosk achter in zijn tuin en dan moesten de grote houten lessenaars van hotel “De Ster” overgebracht worden naar de kiosk. Dat was een heel werk. Dokter de Vocht was pas in Leende als huisarts en woonde op de Valkenswaardse weg. Soms nodigde hij familie of vrienden uit en zij genoten dan in hun eigen tuin van de muziek van de fanfare.
Als de fanfare vroeger op concours ging, was dat met de vrachtwagen b.v. met die van Rein van Asten. Het hele slagwerk bestond uit een grote en een kleine trom en de triangel, maar die kon bij iemand in zijn binnenzak. Een vergelijking met nu, nu is er alleen al een grote vrachtwagen nodig om het slagwerk te vervoeren. Daar aangekomen moest er eerst gegeten worden. Iedereen had een paar boterhammen bij zich en sommige zelfs een kruikje met koffie of een flesje ranja. Daarna werd er ingeblazen en afgestemd. Vaak werd de eerste prijs gehaald en een lauwerkrans voor het hoogste aantal punten van het concours. Bij thuiskomst werden de fanfare feestelijk ingehaald door de hele Lindse bevolking. 

De foto met tekst heeft een link naar foto’s en verhalen die eerder over dit onderwerp zijn verteld in De Huiskamer.
Het team Witte nog….? is geïnteresseerd in uw reacties en aanvullingen. Stuur die naar WittenogLeende@gmail.com.

Download de gratis app van Heeze-Leende24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug