Luister
Live
24 november 2021 - 17:00
Deel dit artikel:

Aanpak laaggeletterdheid via netwerk Taal en Gezin

HEEZE-LEENDE - De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn cruciaal voor zijn / haar taalontwikkeling. Je moedertaal begrijpen en spreken leer je grotendeels tijdens deze periode. Ouders hebben hierin de belangrijkste rol, maar zijn zich daar niet altijd van bewust.

heeze-leende24 / Thijs Verleg • Beeld - Ter illustratie - Pexels

Een aanzienlijke groep ouders, vooral ouders die zelf moeite hebben met taal, heeft niet de vaardigheden om die taalontwikkeling voldoende te stimuleren. Hierdoor blijft de taalontwikkeling van veel kinderen achter en beginnen zij met een achterstand aan de basisschool. Die taalachterstand is moeilijk in te lopen en wordt soms zelfs groter. Uiteindelijk verlaat een grote groep tieners het onderwijs terwijl ze onvoldoende taalvaardig zijn.

Intentieverklaring
Om laaggeletterdheid te signaleren, te herkennen en mogelijke ouders die moeite hebben met lezen en schrijven door te verwijzen ondertekenden op 17 november diverse samenwerkingspartners die zich richten op kinderen en hun ouders een intentieverklaring om het lokale netwerk Taal en Gezin vorm te geven.

Wethouder Jan de Bruijn vindt het belangrijk dat gemeente Heeze-Leende onder andere via deze gezinsaanpak en het netwerk Taal en Gezin aandacht heeft voor laaggeletterdheid: “Door met elkaar de schouders eronder te zetten, kunnen we toewerken naar een gezamenlijke en duurzame aanpak van laaggeletterdheid en, niet onbelangrijk, het voorkomen ervan. Door dit netwerkverband kunnen we elkaar versterken, leren van elkaar en gezamenlijk de stappen zetten die nodig zijn in het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid in Heeze-Leende.”

Marie-Anne Raaijmakers, taalpuntcoördinator:

“De aanpak van laaggeletterdheid kan alleen in netwerkverband worden gedaan en we hebben daarin allemaal een rol. Taalpunt Heeze-Leende wil professionals en vrijwilligers hierin graag ondersteunen, bijvoorbeeld met informatie en kennisbijeenkomsten. Samen kunnen we ervoor zorgen dat mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of computeren gezien worden en op het juiste spoor worden gezet zodat ook zij kunnen meedoen aan de samenleving.”

Wat doet het netwerk Taal en Gezin
Het netwerk Taal en Gezin richt zich op het ondersteunen van ouders bij het stimuleren van de taalontwikkeling, zowel mondeling als schriftelijk, van hun (jonge) kinderen thuis. Op die manier willen we voorkomen dat ouders hun taalproblemen doorgeven aan hun kinderen. De samenwerkingspartners dragen actief bij aan het vergroten van het bewustzijn onder ouders t.a.v. hun rol op dit terrein en bevorderen dat ze hun gedrag hierop aanpassen. Hiermee vergroten we de kans dat hun kinderen opgroeien in een taalrijke omgeving. Daarnaast draagt het netwerk actief bij aan het signaleren van laaggeletterdheid, het gesprek aangaan met en doorverwijzen van ouders die moeite hebben met lezen en schrijven.

De samenwerkingspartners kregen na de ondertekening een interactieve workshop van Ad Sebregts, adviseur van Stichting Lezen en Schrijven over hoe signaleren we een ouder die moeite heeft met lezen en schrijven, hoe herkennen we deze en hoe gaan we hiermee het gesprek aan.

Een stap richting de aanpak van laaggeletterdheid, zodat kinderen in een taalrijke omgeving kunnen opgroeien.

Download de gratis app van Heeze-Leende24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug