Luister
Live
24 januari 2022 - 19:00
Deel dit artikel:

Raadsvergadering live te volgen

HEEZE-LEENDE - Maandagavond 24 januari is er weer een gemeenteraadsvergadering van de gemeente Heeze-Leende. Deze is hier live te volgen.

heeze-leende24 / Thijs Verleg

Raadsvergadering maandag 24 januari. De vergadering is openbaar, maar i.v.m. de geldende coronamaatregelen is de raadzaal nog niet toegankelijk voor publiek. De vergadering is voor belanghebbenden te volgen via de livestream. De vergadering begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur.

Agenda
1 Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer
2.I Vaststelling van de besluitenlijst van de RTG-vergadering van 10 januari 2022 (volgt)
2.II Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 13 december 2021
3 Ingekomen stukken en mededelingen
3.I Ingekomen stukken en mededelingen die voor kennisgeving kunnen worden aangenomen:
3.I.a Gemeente Moerdijk, gemeente Hof van Twente, motie borstonderzoek*
3.I.b Vragen ex art. 41 RvO VVD inzake subsidie dorpshuizen en bijbehorend antwoord*
3.I.c Vragen ex art. 41 RvO GroenLinks inzake molen St. Victor en bijbehorend antwoord*
3.I.d Transformatie Poort 43 (afschrift brief aan gemeenteraad)*
3.I.e Open brief KBO Brabant, oproep verhoging vermogensnorm bij kwijtschelding lokale belastingen*
3.I.f Erfgoedvereniging Heemschut, omgevingsvisie en komende raadsperiode*
3.I.g Provincie Noord-Brabant, goedkeuring gemeentebegroting 2022*
3.I.h MRE, Kadernota begroting 2023*
3.I.i ODZOB, Kadernota 2023*
3.I.j GGD BZO, Kadernota 2023*
3.I.k Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Omgevingswet en rol RWS bij onteigeningen
3.I.l Zienswijze Kerkstraat 1***
3.II Ingekomen stukken waarvoor uw instemming wordt gevraagd: --
3.III Ingekomen stukken ter afdoening in handen stellen van burgemeester en wethouders:
3.III.a Milieudefensie, Eén boom per inwoner MRE-gebied
3.III. Kernraad Leenderstrijp, meedenken over omgevingswet 2040
3.IV Ingekomen stukken in handen stellen van burgemeester en wethouders voor behandeling in rondetafelgesprek en/of raad:
3.IV.a Adviesbureau M. Koenen, verzoek om principe-uitspraak medewerking RvR-woning Leenderweg 31c
3.IV.b MRE, concept werkprogramma 2022
3.V Brieven van het college aan de raad:
3.V.a Stand van zaken Omgevingswet
3.V.b Duurzaamheid
4 HAMERSTUKKEN: --
5 OPINIËREND DEEL
5.a Groenstructuurplan (Rv22.01)
6 Meerjarenonderhoudsplannen (Rv22.02)
7 Werkprogramma 2022 MRE (Rv22.03)
8 Concept ambitiedocument MRE (Rv22.04)
15 Rondvraag
16 BESLUITVORMEND DEEL
16.a Groenstructuurplan (Rv22.01)
17 Meerjarenonderhoudsplannen (Rv22.02)
18 Werkprogramma 2022 MRE (Rv22.03)
19 Concept ambitiedocument MRE (Rv22.04)
20 Sluiting

Download de gratis app van Heeze-Leende24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug