Luister
Live
25 januari 2023 - 07:00
Deel dit artikel:

Wordt centrum Heeze éénrichtingsverkeer of zelfs wandelgebied?

HEEZE-LEENDE- In het raadsprogramma staat een paragraaf over het autoluw maken van de dorpskernen. Het ambtelijk apparaat heeft een verkenning gedaan voor de kern Heeze zonder overleg met belanghebbenden en/of bewoners waaruit enkele opties voor herinrichting van de Kapelstraat naar voren kwamen.

heeze-leende24
  / Thijs Verleg

Uit de verkenning is gebleken welke opties er zijn om het centrum in Heeze verkeersluw te maken. Met het verbieden van alle verkeer op de Kapelstraat is er een afname van 100%. Een tweede optie die een reductie oplevert van maar liefst 90% verkeer is een knip maken. Op die manier kom je met de auto halverwege. Dat geldt dan voor beide kanten. Te denken is aan een knip bij het gemeentehuis bijvoorbeeld. Een derde optie die zorgt voor 50% minder verkeer in Heeze centrum is een éénrichtingsverkeer. De voorlaatste optie is een 30 kilometer zone en deze ook zo inrichten met drempels, bloembakken en obstakels om het verkeer te ontmoedigen door het centrum te rijden. Dit lijkt geen ideale optie te zijn kijkend naar de Brabantsedag. Als laatste blijft over om niets te doen. Dan blijft alles bij het oude en streeft de gemeente nier haar eigen plannen na uit het raadsprogramma.

Dit schrijft tevens voor om te letten op verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Al met al een grote opdracht waar de gemeente op dit moment voor staat. Uit onderstaande tabel van de gemeente is op te maken dat de voorkeur uitgaat naar autovrij, autoluw of éénrichtingsverkeer. Optie een en optie vijf vielen af. Ze lijken dus vooral naar autoluw, éénrichtingsverkeer of geplande maatregelen uitvoeren. In deze fase werd vooral gestuurd op het invoeren van een éénrichtingsverkeer op de Kapelstraat in Heeze.

Hoe verdere stappen gezet zullen gaan worden is niet bekend en ook het tijdspad wanneer er fysiek iets gaat veranderen is niet duidelijk. Wel blijkt uit de verkenning dat de gemeente serieus werk maakt van de verkeerscirculatie in het centrum van Heeze. De verkeersdruk in het centrum moet omlaag! De verkeersafwikkeling in het centrum zal mede afhankelijk zijn van de aanleg Centrale As en de opties voor de spoorwegovergangen bij de Muggenberg en richting De Poorrmannen. 

Download de gratis app van Heeze-Leende24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug