Luister
Live
14 december 2020 - 21:00
Deel dit artikel:

Dhr. Van der Palen, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Toegekende onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau aan de heer N.J.C.M. van der Palen (Nico) (71 jr.)

heeze-leende24 / Thijs Verleg • Beeld - HBL Fotografie

Verdiensten
Decorandus is in april 1999 beëdigd als lid van de gemeenteraad van Heeze-Leende. De toenmalige fractie SHL (Sterk HeezeLeende) was met 5 leden vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Heeze-Leende (17 zetels).

Bij de verkiezingen in 2002 is SHL opgegaan in de nieuwe partij LOKAAL Heeze-Leende. LHL was met 3 raadsleden vertegenwoordigd.

Sinds 8 juni 2011 is decorandus fractievoorzitter.

Sinds de verkiezingen van 2018 is de fractie LOKAAL Heeze-Leende met 4 zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad en zijn zij onderdeel van de coalitie, met 1 wethouder in het college van burgemeester en wethouders.

Vrijwilliger VOEKS (Vereniging van Oud-Employes der “Koninklijke Shell”) 2002 t/m 2015. Betrokkene is actief geweest als welzijnswerker voor de 80+ shellgepensioneerden en in die hoedanigheid had hij regelmatig contact met de gepensioneerden.

Betrokkene is sinds eind jaren tachtig lid van Mè Tresse. In de loop van de tijd heeft hij als multi-inzetbaar muzikant verschillende instrumenten bespeeld. Sinds jaar en dag is hij de zeer gewaardeerde sousaphonist. Het muziekgezelschap heeft zich ontwikkeld van carnavalsbandje tot een volwaardig bigbandorkest, Aan deze ontwikkeling heeft betrokkene veel bijgedragen, niet alleen muzikaal maar ook door zijn inzet voor het gezelschap.

Sedert 1 augustus 1980 is betrokkene lid van RKSV Heeze. Hij is gestart als leider van een C-team en er daarna een aantal jaren uit geweest in verband met zijn werk. In 1998 is hij secretaris geworden van het hoofdbestuur. Hij werd verantwoordelijk voor het toenmalig clubblad Rood-Groentje, schreef artikelen, zorgde voor het drukwerk en regelde de bezorging. Het Rood-Groentje werd opgevolgd door de LINK en ook hiervan regelt hij de distributie en het aansturen van de bezorgers.

Als lid van de maandagploeg verzorgt hij o.a. de administratie en regelt hij de horeca. Op zondag was hij actief als wedstrijdcoördinator bij de senioren en maakte hij deel uit van de bestuurscommissie. Tijdens de wedstrijden van het vaandelteam geeft hij standen door en ontvangt deze ook van de tegenpartij. Hij zorgt ook voor de contacten met de sportpers. 

Download de gratis app van Heeze-Leende24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug