Luister
Live
1 november 2020 - 07:30
Deel dit artikel:

Vacature voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Heeze-Leende

heeze-leende24 / Thijs Verleg

HEEZE-LEENDE - Vacature voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Heeze-Leende.

Wat doet de Adviesraad?
De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Heeze-Leende is een onafhankelijk orgaan dat het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert over alle onderwerpen die in het sociale domein (Wmo, Jeugdzorg en Participatie) van de gemeente een rol spelen.

Dit zijn onderwerpen die betrekking kunnen hebben op voorzieningen voor ouderen, mensen met een beperking, vervoer, jeugdzorg problematiek zoals de overgang naar 18 jaar en maar ook ondersteuning bij participatie in de maatschappij als gevolg van beperkte persoonlijke mogelijkheden of om schuldenproblematiek op te lossen. Meer informatie is te vinden op de webpagina adviesraad sociaal domein.

Bent u een verbinder van nature?
Bondig geformuleerd vragen wij een betrokken voorzitter die op het interactieve vlak van burger en bestuur en een verbindende rol wil spelen om het toekomstig sociaal beleid in de gemeente naar een hoger plan te tillen en op constructieve manier kan samenwerken met de collega bestuursleden en de coördinatoren van diverse werkgroepen.

De voorzitter geeft sturing aan het Dagelijks Bestuur waarin naast de secretaris en de penningmeester de coördinatoren van de drie werkgroepen Wmo, Jeugdzorg en Participatie zitten. Wat deze werkgroepen betreft wordt van de voorzitter verwacht dat hij of zij ondersteuning geeft wanneer bepaalde onderwerpen hierom vragen en let op de bemensing ervan. Ook buiten de gemeente Heeze-Leende vindt incidenteel overleg plaats over onderwerpen uit het sociaal domein waar de voorzitter van de Adviesraad bij betrokken wordt.

Enkele praktische zaken

  • U moet woonachtig zijn in de gemeente Heeze-Leende
  • Weten wat er in de gemeente zoal speelt in het sociaal domein
  • Een adviesraad van 21 leden aan willen sturen en aanpassen indien nodig
  • Per 01-01-2021, hebben wij graag een nieuwe voorzitter omdat de huidige dan stopt
  • Het bestuur vergadert 8 tot 10 x op jaarbasis op dinsdagmiddag, aanvang 16.00 uur
  • Kennismakingsgesprekken willen we begin november starten

Iets voor u?
Graag horen wij iets van u wanneer u kennis heeft van, dan wel affiniteit tot het sociaal domein en geïnteresseerd bent om actief mee te werken aan het vormgeven van het sociaal beleid in de gemeente Heeze-Leende. Mocht u interesse gewekt zijn voor een van de werkgroepen, ook dan horen we dat graag. U kunt voor meer informatie contact opnemen met Cintha Bax (vicevoorzitter) per mail cintha.bax1@gmail.com of telefoon 06-20418416 of Lianne Laureijs: e-mail cjcmlaureijs@gmail.com, telefoonnummer (040) 2263750.

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug