Luister
Live
9 november 2022 - 07:00
Deel dit artikel:

Energietoeslag 2022

HEEZE-LEENDE - De energietoeslag is een eenmalige bijdrage van € 1.300 netto per huishouden, voor uw energiekosten voor het jaar 2022. Het bedrag is verhoogd van € 800 naar € 1.300.

heeze-leende24
  / Thijs Verleg

Belangrijk is dat u een laag inkomen heeft om voor deze toeslag in aanmerking te komen. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Ook energietoeslag in 2023
Het kabinet heeft in september toegezegd dat de energievergoeding ook aangevraagd kan worden in 2023. En dat gemeenten misschien eerder nog een voorschot kunnen geven. Helaas is dat op dit moment niet mogelijk. U kunt met het formulier dat nu op de website staat alleen een aanvraag doen voor het bedrag van € 1.300 in 2022. Zorg dat u uw aanvraag voor de energietoeslag van 2022 vóór 1 januari 2023 indient, daarna worden aanvragen voor het jaar 2022 niet meer in behandeling genomen. In het nieuwe jaar leest u op deze pagina wanneer u een aanvraag kunt doen voor 2023.

Hoe krijg ik de € 190 korting op mijn energierekening in november en december?
Hoe u de € 190 korting op uw energierekening in november en december 2022 krijgt, hangt af van uw energieleverancier. U kunt dit niet zelf bepalen. Uw energieleverancier kan op 5 verschillende manieren de € 190 korting per maand aan u betalen. Uw energieleverancier laat u zo snel mogelijk weten hoe u uw geld krijgt. Deze compensatieregeling wordt dus niet door de gemeente uitgevoerd en kan vragen daarover niet beantwoorden.

Krijgt u de energietoeslag automatisch?
Sommige mensen ontvangen de eenmalige energietoeslag vanzelf. Zij hoeven geen aanvraag in te dienen.

  • Huishoudens met een uitkering van de gemeente (Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz-uitkering) hebben het bedrag al op hun bankrekening gestort gekregen.
  • Huishoudens met aanvullende bijstand op de AOW van de Sociale Verzekeringsbank (AIO-uitkering) ontvangen vóór 14 september 2022 een brief van de gemeente met daarin nadere informatie. Als in de brief staat dat u recht heeft op de energietoeslag, dan ontvangt u de betaling binnen 2 weken na dagtekening van de brief. Het kan ook zijn dat wij onvoldoende informatie hebben om het recht op energietoeslag te kunnen vaststellen. Als dat het geval is, staat in de brief wat u kunt doen.
  • Huishoudens die periodieke bijzondere bijstand ontvangen voor de premiebijdrage collectieve zorgverzekering, ontvangen ook vóór 14 september 2022 een brief van de gemeente met daarin nadere informatie. Als in de brief staat dat u recht heeft op de energietoeslag, dan ontvangt u de betaling binnen 2 weken na dagtekening van de brief. Het kan ook zijn dat wij onvoldoende informatie hebben om het recht op energietoeslag te kunnen vaststellen. Als dat het geval is, staat in de brief wat u kunt doen.

In bovenstaande gevallen hoeft u dus zelf geen aanvraag in te dienen.

Waarom laat de afhandeling van mijn aanvraag energietoeslag langer op zich wachten?
Wanneer u nog niet bij ons bekend bent, duurt het verwerken van de aanvraag langer omdat nagegaan moet worden of er recht bestaat op de toeslag.

Als u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, ondertekend en de gevraagde bewijsstukken heeft ingeleverd, krijgt u zo snel mogelijk bericht of u recht heeft op de energietoeslag.

In verband met de hoeveelheid aanvragen die wij momenteel ontvangen, duurt het afhandelen van uw aanvraag echter langer dan u van ons gewend bent. We vinden dit heel vervelend en hopen op uw begrip.

De energietoeslag (nog) niet gekregen?
Heeft u de energietoeslag niet automatisch ontvangen en u heeft een laag inkomen? Dan heeft u misschien ook recht op de energietoeslag. U kunt dan zelf een aanvraag indienen.
Ontvangt u enkel periodieke bijzondere bijstand, bijvoorbeeld voor kosten bewindvoering of voor andere periodieke bijzondere kosten? En bent u van mening dat u recht heeft op de energietoeslag? Dan kunt u de energietoeslag bij ons aanvragen. Twijfelt u of u recht heeft, neem dan telefonisch contact op via 040-2083531.

Download de gratis app van Heeze-Leende24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug