Luister
Live
13 januari 2023 - 14:30
Deel dit artikel:

Hoe staat het met de omgevingsvisie?

heeze-leende24
  / Thijs Verleg

HEEZE-LEENDE - De afgelopen jaren heeft de gemeente Heeze-Leende, samen met haar partners, intensief gewerkt aan een gemeentelijke Omgevingsvisie. Hoe zal Heeze-Leende er over 20 jaar uitzien? Wat is het toekomstbeeld? Dat zijn zaken die in deze Ontwerp Omgevingsvisie zijn uitgewerkt. Een belangrijk document waarin de mening van de inwoners telt!

Tot begin december heeft de ontwerp Omgevingsvisie ter inzage gelegen. Een groot aantal inwoners hebben hun mening laten horen, wat zorgt voor meer dan 200 opmerkingen. Uiteraard willen we alle reacties graag behandelen. Momenteel vatten we alle binnengekomen reacties samen en bespreken we deze met vakambtenaren en portefeuillehouders. Is het mogelijk om de gemaakte opmerkingen over te nemen en aan te passen in de ontwerp omgevingsvisie? En zo niet? Waarom dan niet.

Vervolgens wordt de uitkomst van deze overleggen en de voorliggende keuzes besproken met het college en de gemeenteraad. De uitkomsten daarvan worden verwerkt in een reactienota en in de definitieve Omgevingsvisie. Een reactienota is een document waarin alle gemaakte opmerkingen staan, met daarachter wat de gemeente met de betreffende opmerking heeft gedaan en waarom. De insprekers krijgen deze reactienota toegestuurd, zodat ze kunnen zien wat er met hun opmerking is gedaan. De planning is om de definitieve visie voor de zomervakantie ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Download de gratis app van Heeze-Leende24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug