Luister
muziek
22 mei 2023 - 15:00
Deel dit artikel:

Raadsvergadering live te volgen

HEEZE-LEENDE - Maandagavond 22 mei is er weer een gemeenteraadsvergadering van de gemeente Heeze-Leende. Deze is hier live te volgen.

heeze-leende24
  / Thijs Verleg
Advertentie

Raadsvergadering maandag 22 mei. De vergadering is openbaar, en kan bijgewoond worden in de raadszaal. De vergadering is voor belanghebbenden ook te volgen via de livestream. De vergadering begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur.

Agendapunten
1 Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer
2.I Vaststelling van de besluitenlijst van de RTG-vergadering van 24 april 2023 (volgt)
2.II Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 8 mei 2023 (volgt)
3 Ingekomen stukken en mededelingen
3.I Ingekomen stukken en mededelingen die voor kennisgeving kunnen worden aangenomen:
3.I.a Gemeente Asten, motie openbaar vervoer, lijn 320*
3.I.b Mededeling van mw. Ikink-van de Wetering dat ze stopt als fractievertegenwoordiger*
3.I.c MRE, programmajaarverslag*
3.I.d Provincie Noord-Brabant, begrotingscirculaire 2023*
3.I.e Provincie Noord-Brabant, interbestuurlijk toezicht, beleidsproducten 2023*
3.I.f MRE, strategische agenda Brainport*
3.I.g GRSA2, jaarrekening 2022*
3.I.h Raad van State, verdaging uitspraak best.plan uitsluiten nieuwvestiging logies tbv seizoensarbeiders en arbeidsmigranten*
3.II Ingekomen stukken waarvoor uw instemming wordt gevraagd: --
3.III Ingekomen stukken ter afdoening in handen stellen van burgemeester en wethouders: --
3.IV Ingekomen stukken in handen stellen van burgemeester en wethouders voor behandeling in rondetafelgesprek en/of raad: --
3.V Brieven van het college aan de raad: --
3.V.a Toekomst Blink
3.V.b Verantwoordingstraject ENSIA 2022
3.V.c Jaarverantwoording kinderopvang 2022
3.V.d Raadsrapport 2022. uitgaven participatie, Wmo en jeugd
4 HAMERSTUKKEN: --
5 OPINIËREND DEEL
5.1 Actualisatie Duurzaamheidsbeleid-Doelstellingen (Rv23.33)
6 Aanpassing rotonde Geldropseweg (Rv23.28)
7 Mobiliteitsplan 2040 (Rv23.35)
8 Afronding onderzoekstraject Stip op de Horizon (Rv23.36)
9 Eerste begrotingswijziging 2023 en ontwerpprogrammabegroting 2024 GGD (Rv23.30)
10 Ontwerpbegroting 2024 en Stichting Waarborgfonds VRBZO (Rv23.26)
11 Begroting 2024 en Werkprogramma 2023-2024 MRE (Rv23.27)
12 Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Ergon (Rv23.34)
13 Ontwerpbegroting 2024 GR Blink (Rv23.29)
14 Begroting 2023/2024 ODZOB (Rv23.32)
15 Begroting GRSA2 2024-2027 (Rv23.31)
16 Schorsing, 5 minuten
16.a BESLUITVORMEND DEEL
17 Actualisatie Duurzaamheidsbeleid-Doelstellingen (Rv23.33)
18 Aanpassing rotonde Geldropseweg (Rv23.28)
19 Eerste begrotingswijziging 2023 en ontwerpprogrammabegroting 2024 GGD (Rv23.30)
19 Mobiliteitsplan 2040 (Rv23.35)
20 Afronding onderzoekstraject Stip op de Horizon (Rv23.36)
21 Ontwerpbegroting 2024 en Stichting Waarborgfonds VRBZO (Rv23.26)
22 Begroting 2024 en Werkprogramma 2023-2024 MRE (Rv23.27)
23 Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Ergon (Rv23.34)
24 Ontwerpbegroting 2024 GR Blink (Rv23.29)
25 Begroting 2023/2024 ODZOB (Rv23.32)
26 Begroting GRSA2 2024-2027 (Rv23.31)
27 Sluiting

Download de gratis app van Heeze-Leende24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug
Advertentie
Advertentie