Luister
muziek
13 mei 2023 - 17:00
Deel dit artikel:

Gemeente Heeze-Leende zoekt een nieuwe burgemeester! Denkt u mee?

heeze-leende24
  / Thijs Verleg
Advertentie

HEEZE-LEENDE - Gemeente Heeze-Leende gaat op zoek naar een nieuwe burgemeester en wij vinden uw mening daarbij erg belangrijk. Helpt u mee door het invullen van deze vragenlijst? De vragenlijst is beschikbaar tot 28 mei 2023.

Vragenlijst

De gemeenteraad werkt aan het opstellen van een profielschets. In de profielschets is beschreven wat voor burgemeester Heeze-Leende nodig heeft. Het is te vergelijken met een vacaturetekst. De gemeenteraad vindt het belangrijk om daarbij op te halen wat inwoners belangrijke eigenschappen en kwaliteiten vinden voor een nieuwe burgemeester. We zijn daarom benieuwd hoe u hierover denkt. Uw input gebruiken de raadsleden voor het opstellen van de profielschets. Fijn als u uw mening wilt geven, door het invullen van de vragenlijst!

Maar hoe verloopt eigenlijk de benoeming van een burgemeester? De gemeenteraad speelt hierin een doorslaggevende rol. Een aantal leden van de gemeenteraad vormen samen een zogenaamde vertrouwenscommissie. Deze commissie maakt een profielschets, voert sollicitatiegesprekken en doet aanbevelingen. Uiteindelijk worden de besluiten genomen door de commissaris van de Koning (CdK) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), waarna de koning het Koninklijk besluit tekent.

Hieronder vindt u de stappen die worden genomen in de benoemingsprocedure:

  • Nadat de Commissaris van de Koning (CdK) het vertrek van de oude burgemeester heeft aangekondigd, informeert zij de raad over de globale planning van de verkiezingsprocedure.
  • De gemeenteraad kiest uit zijn midden een vertrouwenscommissie en bepaalt aan de hand van de planning hoe deze commissie te werk gaat.
  • Als de raad weet wat ze zoekt in een nieuwe burgemeester, stelt de vertrouwenscommissie een profielschets op. Hierbij kan de vertrouwenscommissie inwoners of externen om input vragen. Zodra de CdK de schets heeft goedgekeurd, wordt deze vertaald in een vacature. Indien er te weinig sollicitatiebrieven zijn, kan de sluitingstermijn van de vacature worden verlengd. Let op: vanaf dit moment geldt er geheimhoudingsplicht voor de vertrouwenscommissie.
  • De CdK selecteert geschikte kandidaten en deelt haar oordeel, inclusief alle sollicitatiebrieven, met de vertrouwenscommissie. De commissie kan de CdK verzoeken om sollicitanten aan haar selectie toe te voegen of eruit te halen. Uiteindelijk bepaalt de commissie wie er wordt uitgenodigd voor een gesprek.
  • De vertrouwenscommissie voert de sollicitatiegesprekken met de geselecteerde kandidaten.
  • Na de gesprekken brengt de commissie verslag uit aan de raad en de CdK. De vertrouwenscommissie maakt een keuze en informeert de raad vertrouwelijk wie nummer 1 en wie nummer 2 op de aanbeveling is.
  • Achter gesloten deuren neemt de raad een besluit over de eerste en tweede aanbeveling. In het openbare gedeelte van de vergadering maakt de raad alleen de eerste naam bekend aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De CdK deelt alle bevindingen en aanbevelingen met de minister van BZK.
  • De uiteindelijke benoeming van de nieuwe burgemeester is een Koninklijk besluit.

De gemeente hoopt dat u de vragenlijst invult en zo uw stem laat horen in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor onze gemeente. Samen maken we Heeze-Leende!

De burgemeester
De burgemeester is de voorzitter van het college van burgemeester en wethouders én is de voorzitter van de gemeenteraad . De burgemeester wordt in Nederland niet gekozen, maar benoemd door de Kroon (de regering) voor de duur van 6 jaar. Hij heeft wettelijke verantwoordelijkheden op het gebied van de openbare orde en de veiligheid (politie, brandweer, rampenbestrijding). De gemeentelijke representatie is bij uitstek een rol van de burgemeester. In Heeze-Leende heeft de burgemeester ook een inhoudelijke portefeuille.

Download de gratis app van Heeze-Leende24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug
Advertentie
Advertentie