Luister
muziek
18 Mei 2023 15:00
Deel dit artikel:

Laatste kavel Kloostervelden Sterksel verkocht

heeze-leende24
  / Thijs Verleg
Advertentie

STERKSEL - Met het transport van het laatste kavel op 15 mei bevindt de opzienbarende gebiedsontwikkeling Kloostervelden in Sterksel zich in de finale fase. Op het voormalige instellingsterrein Providentia werkten Stichting Kempenhaeghe, de gemeente Heeze-Leende en CRA Vastgoed samen aan het proces van omgekeerde integratie. Resultaat is een thuis voor iedereen; een wijk gericht op zo inclusief mogelijk wonen, leven en werken. Een omgeving voor een gemeenschap waarin mensen met en zonder zorgvraag samen leven.

De ontwikkeling van Kloostervelden wordt later dit jaar feestelijk afgesloten in afstemming met de wijk en met een inspiratiesessie voor externen. Tijdens deze inspiratiesessie willen CRA Vastgoed, gemeente Heeze-Leende en Kempenhaeghe professionals op verschillende locaties in de wijk kennis laten maken met de diverse aspecten van, en ervaringen met, Kloostervelden. Uiteraard gebeurt dat in Kloostervelden samen. Met (verzorgers van) cliënten, bewoners, vrijwilligers, medewerkers en anderen.

Omgekeerde integratie instellingsterrein Providentia
Sinds 1927 was Providentia een instellingsterrein voor vierhonderd cliënten met epilepsie, opgericht door de Broeders van de Heilige Joseph. In de jaren negentig ontstond de maatschappelijke tendens om voor cliënten kleinschaligere woonvoorzieningen in omliggende dorpen op te richten. Voor een deel van de cliënten met complexe epilepsie was dit niet mogelijk. Zij bleven op Providentia met minder levendigheid en gezelligheid. Anouk Vermeer, voorzitter raad van bestuur Kempenhaeghe: ”Op initiatief van Kempenhaeghe is het voormalige instellingsterrein, door middel van omgekeerde integratie, omgevormd tot de bijzondere woonwijk Kloostervelden. Met het naar ‘binnenhalen van de buitenwereld’ creëren we samen met onze cliënten en nieuwe bewoners een bijzonder inclusief leefklimaat.”

De totale gebiedsontwikkeling, gestart in 1999, behelsde naast de renovatie van het historische klooster de realisatie van 8 zorgcomplexen en 209 marktwoningen. Van die 209 woningen bestaat 25% uit sociale koopwoningen voor starters en alleenstaanden; de resterende 75% zijn rijwoningen, tweekappers, levensloopbestendige woningen voor senioren, vrijstaande woningen en zelfbouw kavels. Deze zijn voor het merendeel gerealiseerd door bouwbedrijf Huybregts Relou en de afrondende fasen door Smeets Bouw (beide, evenals CRA Vastgoed, zijn onderdeel van VB Groep uit Eindhoven). De woningen zijn energiezuinig, duurzaam en overwegend gasloos.

De kracht van samen
Michiel Jongmans, Algemeen Directeur CRA Vastgoed: “Wij zijn zelden zo lang betrokken geweest bij een project. Al ruim tien jaar bundelen we onze krachten samen met Kempenhaeghe en gemeente Heeze-Leende, en werken we aan een ontwikkeling die in alle opzichten uniek is. Dat is niet iets wat vanzelf gaat. Het is net als in elke goede relatie een kwestie van geven en nemen.”

Inclusiviteit
In de wijk Kloostervelden streven we naar de meeste inclusiviteit voor alle doelgroepen. Alle mensen, met of zonder beperkingen, jong en oud vinden hier een plek om te wonen, werken en leven. Met recht een thuis voor iedereen. Naast de menging van bewonersgroepen zijn het sterk aanwezige landschap, de teruggedrongen rol van autoverkeer en kleinschalige woonmilieus, kenmerkend. De dorpse sfeer past bij de belevingswereld van de cliënten van Centrum voor Epilepsiewoonzorg Kempenhaeghe en de diversiteit in type wijkbewoners draagt daaraan bij.

Levendige gemeenschap
Kloostervelden is gebouwd rond een historisch kloosterhart. De ruimtelijke, historische en landschappelijke kenmerken van het gebied zijn op een respectvolle manier gehandhaafd en zelfs versterkt. De visie ‘Levendigheid en gezelligheid in de wijk, voor iedereen’ vormde de basis voor de gehele ontwikkeling. In het stedenbouwkundig plan, de architectuur en de terreininrichting stond het beleven van levendigheid en het bevorderen van laagdrempelig ontmoeten centraal. Na de bouw van de eerste marktwoningen vonden in 2014 ontmoetingen plaats tussen cliënten van zorginstelling Kempenhaeghe en de nieuwe buren. Anno 2023 wonen, leven en ontspannen hier meer dan 200 gezinnen en bezoeken dagelijks vele passanten uit de regio de omgeving.

Positieve impact
“De ontwikkeling van Kloostervelden zorgt voor impact op het individu, de omgeving en de gemeenschap. Hier zijn we trots op”, zegt wethouder Robert Groenewoud van de gemeente Heeze-Leende. De wijk Kloostervelden is onderdeel van het dorp Sterksel. Bewoners zijn hier werkzaam, vrijwilliger of ‘waaien’ om een andere reden aan. De groei van het dorp is van groot belang voor het voortbestaan van voorzieningen binnen de hechte gemeenschap zoals sportclubs, de basisschool en de dorpswinkel. Tijdens de ontwikkeling is samengewerkt met dorpsbewoners en lokale ondernemers. Het resultaat is dat de regio er nieuwe voorzieningen bij heeft gekregen; zoals een brasserie, cadeauwinkel, kinderopvang, fitness en een schitterend natuur- en recreatiegebied (50 ha).

Winnaar Brabantse Stijlprijs
In 2021 won Kloostervelden de Brabantse Stijlprijs, een Provinciale prijs die zich richt op de kwaliteit van de leefomgeving. Deze oorkonde bevestigde het idee dat met de wijk op Kloostervelden iets bijzonders is ontstaan. Sinds het winnen van de Stijlprijs wordt Kloostervelden veelvuldig bezocht door andere projecten van binnen en buiten de Provincie. De wijk in Sterksel is zo een stimulans geworden voor nieuwe en originele woonprojecten van inwoners, woningcorporaties en zorginstellingen in Noord-Brabant.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.kloostervelden.nl, of download het Kloostervelden magazine op www.cravastgoed.nl/publicaties/magazines.

Download de gratis app van Heeze-Leende24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug