Luister
muziek
19 september 2022 - 13:00
Deel dit artikel:

Raadsvergadering live te volgen maandag 19 september

HEEZE-LEENDE - Maandagavond 19 september is er weer een gemeenteraadsvergadering van de gemeente Heeze-Leende. Deze is hier live te volgen.

heeze-leende24
  / Thijs Verleg
Advertentie

Raadsvergadering maandag 19 september. De vergadering is openbaar, en kan bijgewoond worden in de raadszaal. De verga

dering is voor belanghebbenden ook te volgen via de livestream. De vergadering begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur.

Agenda
1 Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer
1.a Toelating T. Bosch als raadslid
2.I Vaststelling van de besluitenlijst van de RTG-vergadering van : 5 september 2022
2.II Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 4/11 juli 2022
3 Ingekomen stukken en mededelingen
3.I Ingekomen stukken en mededelingen die voor kennisgeving kunnen worden aangenomen:
3.I.a Gemeente Oldambt, motie uitstel lachgas niet meer acceptabel
3.I.b VRBZO, reactie zienswijzen begroting 2023*?
3.I.c Diverse gemeenten, motie stikstofaanpak*
3.I.d FNV, kostendelersnorm onder de 27 jaar*
3.I.e Provincie Noord-Brabant, toezichtsoordeel omgevingsrecht gemeente Heeze-Leende *
3.I.f Gemeente Pijnacker-Nootdorp, procedure aanwijzen lokale omroep*
3.I.g MRE, informatiebrief gebiedsontwikkeling Landgoed Gulbergen*
3.I.h MRE, versnellingsopgave regio*
3.I.i Gemeente Kerkrade, motie verspreiding en decentralisering rijkswerkgelegenheid*
3.I.j Adviesbureau Martin Koenen, kennisgeving intrekking principeverzoek*
3.I.k GGD Brabant-Zuidoost, financiering prenatale huisbezoeken 2022*
3.I.l Brief HWV en KHN oneens met beslissing op bezwaar pand VanGaelen
3.I.m Zienswijzen Boschhoven, ongenummerd**** (meenemen in procedure)
3.I.n Zienswijzen Postkantoorstraatje*** (meenemen in procedure)
3.I.o Zienswijzen bestemmingsplan Langstraat 15a/17/17a*** (meenemen in procedure)
3.I.p MRE, uitvraag lokaal in gesprek over het samenwerkingsakkoord*** (meenemen in procedure)
3.II Ingekomen stukken waarvoor uw instemming wordt gevraagd
3.III Ingekomen stukken ter afdoening in handen stellen van burgemeester en wethouders
3.IV Ingekomen stukken in handen stellen van burgemeester en wethouders voor behandeling in rondetafelgesprek en/of raad
3.V Brieven van het college aan de raad
3.V.a Grootschalige logistiek
3.V.b Regionaal jaarverslag leerplicht/RMC 2020-2021
3.V.c Jaarverslag 2021 bezwarencommissie A2-gemeenten
3.V.d Jaarverslag 2021 update archief- en informatiebeheer
4 HAMERSTUKKEN: --
4.1 Zienswijze bestuursrapportage 2022 GRSA2 (Rv22.43)
Bij de GRSA2 is nagevraagd of er ook nog positieve afwijkingen te melden waren die mogelijk onder de verantwoordingsgrens (van 50K) vallen en om die reden niet waren opgenomen in de bestuursrapportage van de GRSA2. Dit is niet het geval, er zijn alleen negatieve bijstellingen zoals deze zijn gepresenteerd in de bestuursrapportage. Naar verwachting overigens met één kanttekening, in de afgelopen jaren is er een klein overschot gepresenteerd in de jaarrekeningen van de GRSA2 bij het onderdeel ICT. Ook voor 2022 wordt een klein voordeel verwacht, maar dat is voor nu nog onvoldoende concreet en te kwantificeren en om die reden niet opgevoerd in bestuursrapportage. Bij de jaarrekening zullen wij hier verder over worden geïnformeerd.
4.2 Bestemmingsplan Boschhoven tussen 42a en 42b in Leende (Rv22.47)
5 OPINIËREND DEEL
5.1 Ontwerp Omgevingsvisie (Rv22.45)
6 Bestuursrapportage 2022 (Rv22.44)
7 Aanpassing rotonde Geldropseweg (Rv22.42)
8 Bestemmingsplan Postkantoorstraatje ong. Leende (Rv22.46)
8.a Motie CDA, Vreemd aan de orde van de dag: burgerparticipatie
9 Schorsing, 5 minuten
10 BESLUITVORMEND DEEL
10.1 Ontwerp Omgevingsvisie (Rv22.45)
11 Bestuursrapportage 2022 (Rv22.44)
12 Aanpassing rotonde Geldropseweg (Rv22.42)
13 Bestemmingsplan Postkantoorstraatje ong. Leende (Rv22.46)
13.a Motie CDA, Vreemd aan de orde van de dag: burgerparticipatie
14 Sluiting

Download de gratis app van Heeze-Leende24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug
Advertentie
Advertentie