Luister
muziek
08 Mei 2023 13:00
Deel dit artikel:

Raadsvergadering live te volgen

HEEZE-LEENDE - Maandagavond 8 mei is er weer een gemeenteraadsvergadering van de gemeente Heeze-Leende. Deze is hier live te volgen.

heeze-leende24
  / Thijs Verleg
Advertentie

Raadsvergadering maandag 8 mei. De vergadering is openbaar, en kan bijgewoond worden in de raadszaal. De vergadering is voor belanghebbenden ook te volgen via de livestream. De vergadering begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur.

Agendapunten
1 Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer
2.I Vaststelling van de besluitenlijst van de RTG-vergadering van 24 april 2023
2.II Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 27 maart 2023
3 Ingekomen stukken en mededelingen
3.I Ingekomen stukken en mededelingen die voor kennisgeving kunnen worden aangenomen:
3.I.a Initatiefgroep verkabeling*
3.I.b MRE, aanbieding Samenwerkingsakkoord 2023-2026*
3.I.c Vragen ex art. 41 RvO GroenLinks inzake Omgevingstafels en bijbehorende beantwoording*
3.I.d Erfgoedcommissie A2, jaarverslag 2022*
3.II Ingekomen stukken waarvoor uw instemming wordt gevraagd:
3.III Ingekomen stukken ter afdoening in handen stellen van burgemeester en wethouders:
3.IV Ingekomen stukken in handen stellen van burgemeester en wethouders voor behandeling in rondetafelgesprek en/of raad:
3.IV.a ODZOB, ontwerp herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
3.IV.b MRE, conceptbegroting 2024, conceptwerkprogramma 2023-2024
3.IV.c VRBZO, ontwerpbegroting 2024
3.IV.d Blink, begroting 2024
3.V Brieven van het college aan de raad:
3.V.a Voortgang implementatie nieuwe Wet Inburgering
3.V.b Inloopbijeenkomst herinrichting Oudenmolen
4 HAMERSTUKKEN: --
4.1 Instructie voor de griffier (Rv23.20)
4.2 Verordening vertrouwenscommissie (Rv23.24)
4.3 Gedragscode burgemeester (Rv23.25)
4.4 Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 (Rv23.18)
5 OPINIËREND DEEL
5.1 Verordeningen en beleidsnota's Omgevingswet (Rv23.21)
6 Ontwerpbesluit oprichten paardenstal de Waarden 9, Heeze (Rv23.19)
7 Bestemmingsplan Langstraat 15a, 17, 17a (Rv22.57)
8 Plan Lambrek (Rv23.22)
8.1 Speelautomatenhalverordening (Rv23.17)
8.2 Aanschaf audiosysteem raadzaal (Rv23.23)
9 Schorsing, 5 minuten
10 BESLUITVORMEND DEEL
10.1 Verordeningen en beleidsnota's Omgevingswet (Rv23.21)
11 Ontwerpbesluit oprichten paardenstal de Waarden 9, Heeze (Rv23.19)
12 Bestemmingsplan Langstraat 15a, 17, 17a (Rv22.57)
13 Plan Lambrek (Rv23.22)
14 Speelautomatenhalverordening (Rv23.17)
15 Aanschaf audiosysteem raadzaal (Rv23.23)
16 Sluiting

Download de gratis app van Heeze-Leende24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug