Luister
Live
16 mei 2019 - 10:00
Deel dit artikel:

Raadslidwissel in Heeze-Leende door ziekmelding

HEEZE-LEENDE - Politiek nieuws uit Heeze-Leende van PvOJ-GroenLinks. Voor de komende maanden is het de bedoeling dat Chris Jacobs de raadszetel van Alide Hijmans inneemt omdat zij zich ziek heeft gemeld. De politieke partij laat weten dat de formele procedure hiervoor is in gang gezet. Op de website van VNG is onderstaande te lezen over deze procedure.

heeze-leende24

Procedure
Het raadslid dat vervangen wordt, geeft aan de voorzitter van de raad naast zijn ontslagverzoek een verklaring van een arts of verloskundige. Bij zwangerschap kan het raadslid ervoor kiezen om de vervanging vanaf zes of vier weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum te laten ingaan. Voor de vervanger geldt een verkorte geloofsbrievenprocedure.
 
Duur vervangingsperiode
Iedere vervangingsperiode duurt 16 weken. Aansluitende verlenging met nog een periode van 16 weken is mogelijk. Per zittingsperiode zijn maximaal drie vervangingsperioden toegestaan.

Het vervangende raadslid is na afloop van de periode van 16 weken van rechtswege ontslagen en hoeft dus geen ontslag in te dienen bij de voorzitter van de raad. Het raadslid dat werd vervangen, is met ingang van de eerste dag na de vervangingsperiode van rechtswege weer raadslid.
 
Tijdelijk ontslag
Tijdelijk ontslag is geen aftreden. Het vervangen raadslid houdt de raadsvergoeding en de helft van de onkostenvergoeding. De vervanger ontvangt de volledige raadsvergoeding en de volledige onkostenvergoeding. Het tijdelijk ontslagen raadslid blijft aanspraak houden op geldelijke voorzieningen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden, evenals een tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering.

Het vervangende raadslid heeft geen aanspraak op eventuele voorzieningen voor opbouw van een ouderdomspensioen of een geldelijke voorziening bij invaliditeit en overlijden (als daar in de verordening een regeling voor is opgenomen). De andere bepalingen zijn wel van toepassing.
 
Beschikbaar stellen computer etc.
Wat betreft het beschikbaar stellen van informatie- en communicatievoorzieningen, is in het Rechtspositiebesluit geregeld dat deze ook verstrekt kan worden aan tijdelijke raadsleden.
 
Doorbetaling bij ziekte zonder vervanging
Bij ziekte wordt de raadsvergoeding en de onkostenvergoeding doorbetaald, ongeacht de duur van de ziekte tot uiterlijk het einde van het raadslidmaatschap. Wanneer het raadslid eerder ontslag neemt, eindigt de raadsvergoeding met ingang van de dag dat de opvolger als lid van de raad wordt toegelaten.

Download de gratis app van Heeze-Leende24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug