Luister
Live
10 januari 2021 - 16:10
Deel dit artikel:

Kersvers gemeenteraadslid Toon Snoeijen zit vol ambitie

HEEZE - Op 14 december is Toon Snoeijen (65) uit Heeze officieel geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor LOKAAL Heeze-Leende. Hij nam de raadszetel over van Nico van der Palen die na ruim twintig jaar afscheid nam als gemeenteraadslid. Toon is zeker geen onbekende in de gemeente. Zo heeft hij al vele bestuursfuncties vervuld en was hij actief in het verenigingsleven. Heeze-Leende24 ging in gesprek met Toon Snoeijen die vol ambitie zit en zich wil inzetten voor onze gemeente.

heeze-leende24 / Thijs Verleg • Beeld - HBL Fotografie

''Ongeveer vijf jaar geleden heb ik me aangesloten bij LOKAAL Heeze-Leende. Zo werd ik fractieondersteuner en na enige tijd voorzitter van de partij. Ik heb een aantal jaren achter de schermen mijn bijdrage geleverd. Met het terugtreden van Nico van der Palen kwam er een plek vrij in de raadsfractie van LOKAAL Heeze Leende. Vanuit de LOKAAL verkiezingslijst was ik de eerstvolgende om Nico op te volgen. Na een paar jaar in de achterban van LOKAAL Heeze – Leende zal ik me , samen met mijn fractiegenoten, inzetten voor alle inwoners van onze mooie gemeente.''

Zelf heeft Toon een zeer brede interesse in onderwerpen die ons allen bezig houdt. Denk bijvoorbeeld de huidige A2 samenwerking en waar dit in de toekomst toe zal of kan leiden. Ook zijn er momenteel veel grote dossiers die de komende jaren veel veranderingen teweeg kunnen en zullen brengen. De nieuwe Omgevingsvisie, Regionale Energie Strategie (RES), Transitie landelijk gebied en verordening fysieke leefomgeving zijn dossiers die serieuze aandacht vragen. ‘’Zeker ook de kracht van onze kernen en de zorg voor al onze inwoners, kortom een goede leefomgeving voor iedereen, jong en oud hebben mijn aandacht. Speciaal voor de jongeren en de ouderen, voor beide groepen voldoende en goede faciliteiten.’’

''Nu er door de opkoopregeling veel boeren gaan verdwijnen moeten we de boeren die wél doorgaan juist waar mogelijk proberen te ondersteunen en faciliteren hun bedrijf voort te zetten. Ook het dorpse karakter van alle kernen dient behouden te blijven en we moeten vooral samen gaan brainstormen over de mogelijke kansen die op ons pad (kunnen) komen.'' Snoeijen ziet een meer pro actieve rol weggelegd voor de gemeente Heeze-Leende. ''Er gaat veel op ons afkomen de komende jaren. We moeten “samen met de inwoners” middels veel overleg en participatie onze gemeente zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Daarbij is mijn motto” De aanval is de beste verdediging, proactief zijn en werken vanuit kansen! Door thema's uit de kernen lokaal en regionaal te verbinden met elkaar moeten we het samen doen. De afgelopen jaren is er ontzettend veel werk verzet. Vooral nu in deze tijd van veel veranderingen verdienen alle kernen, maar zeker ook de buitengebied clusters, het om een mooie en goede ontwikkeling door te maken.'' Toon is er voor iedereen in de gemeente Heeze-Leende en wil dan ook bereikbaar zijn voor iedereen. Heb jij een vraag, een probleem, een idee of wil je gewoon over een bepaald onderwerp van gedachten wisselen, dan kun je contact opnemen met Toon Snoeijen voor een vrijblijvend gesprek.

Dat de lokale politiek, dus vooral de lokale partijen, zich tegenwoordig meer en beter manifesteren vindt Toon Snoeijen makkelijk te verklaren. ''De lokale politiek leeft en wordt steeds meer landelijk ondersteund. Over de landelijke partijen hebben de mensen vaak een oordeel klaar en wordt dit snel geprojecteerd op de lokale afdelingen van deze partijen. Je merkte bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen de landelijke tendens dat lokale partijen goed scoren. LOKAAL Heeze-Leende is dan ook de grootse partij in onze gemeente.''

Niet alleen Toon Snoeijen zit vol ambitie om zich in te zetten voor de gemeente in de komende jaren, de hele partij LOKAAL Heeze–Leende bruist van de energie. Wil jij meer weten over LOKAAL Heeze-Leende of wil je eventueel zelf een rol spelen voor en/of achter de schermen, “Meedoen en bijdragen aan en in je eigen leefomgeving” stuur dan een e-mail naar toon.snoeijen@gmail.com en/of maak een afspraak voor een gesprek. Neem alvast een kijkje op de website van LOKAAL Heeze-Leende.

Download de gratis app van Heeze-Leende24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug