Luister
Live
4 april 2021 - 10:00
Deel dit artikel:

GroenLinks: Vrachtwagenverbod centrum Heeze dreigt symboolpolitiek te worden

HEEZE-LEENDE - Nu een deel van de randweg klaar is wordt het tijd dat het centrum ervan gaat profiteren. Het doel is immers om doorgaand verkeer daar te weren door een aantrekkelijker alternatief te bieden. Het vrachtwagenverbod wordt nu als oplossing gepresenteerd, maar helaas lijkt er over de consequenties niet goed nagedacht. Dit verbod dreigt daardoor symboolpolitiek te gaan worden.

heeze-leende24
  / Thijs Verleg

Het klinkt heel aantrekkelijk: geen vrachtwagens in het centrum die er niets te zoeken hebben. Op terrassen aan de weg zal het prettiger zitten worden. De keerzijde echter is dat de verkeersveiligheid voor met name fietsers dreigt te verslechteren. Zolang er niets gedaan wordt aan het weren van alle doorgaande verkeer in het centrum, en het aanbrengen van snelheid remmende obstakels, zullen auto’s harder gaan rijden. Nu remmen vrachtwagens nog de snelheid van het verkeer. Bovendien halen die doorgaans fietsers met ruime marge in, maar auto’s rijden vaak rakelings langs fietsers. Conclusie: als er niet óók maatregelen worden genomen die de snelheid van de auto’s afremmen, zal de onveiligheid in de Kapelstraat en Jan Deckersstraat toenemen. Nu er concrete plannen zijn om een deel van de parkeerplaatsen langs de stoep te gaan verplaatsen, biedt dit mogelijkheden voor herinrichting van de weg. GroenLinks vraagt zich af waarom het verbod niet ook gaat gelden voor zwaar landbouwverkeer. Dit is immers ook doorgaand verkeer.

Een ander probleem is de rotonde Wilhelminaplein. Vrachtwagens die uit het centrum komen en naar Someren of industrieterrein De Poortmannen willen, nemen de rotonde driekwart. Fietsers uit de Oude Stationsstraat die richting centrum willen worden gezien. Ze zitten niet in de dode hoek. Na invoering van het vrachtwagenverbod wordt dit gevaarlijker: de vrachtauto is dan via de Randweg gereden en komt via de Oude Stationsstraat aan op het Wilhelminaplein, om vervolgens rechtsaf te slaan, de Nieuwendijk op. Maar parallel kan aan de rechter kant een fietser rijden die de rotonde wil vervolgen naar de Jan Deckersstraat en dus voorrang heeft maar in de dode hoek zit van de vrachtauto. Het Wilhelminaplein was al een gevaarlijke rotonde voor fietsers. Er dreigen straks meer ongelukken te gaan gebeuren. Dit wordt ook onderkend door adviesbureau RA Infra.

In de verkeerscommissie met Fietsersbond, Vereniging voor Veilig Verkeer en Politie is een oplossing gepresenteerd: de ombouw van de rotonde tot een kruising. Helaas wordt deze oplossing terzijde geschoven want die zou te duur zijn. De rotonde zal daarmee pas veiliger worden wanneer de Randweg naar de Poortmannen is doorgetrokken. Hoelang duurt dit nog, als het ooit gebeurt, 5 jaar, 10 jaar? De voorgestelde korte bypass voor de fietsers, over de stoep voor het Chinese restaurant, lost geen probleem op: tussen fietser en auto is hier geen conflict want beiden gaan rechtsaf.

Kortom, GroenLinks Heeze-Leende vindt het noodzakelijk dat tegelijk met het vrachtwagenverbod ook de volgende maatregelen genomen worden:

· De weginrichting wordt zodanig aangepast dat harder rijden dan 30 km/uur uiterst onplezierig is. Het centrum blijft wel bereikbaar voor auto’s.
· De rotonde Wilhelminaplein wordt omgebouwd tot een driesprong met veilige routes voor fietsers.

Alleen een samenhangend totaalpakket aan maatregelen kan de veiligheid op het hele lint door centrum Heeze verbeteren en bovendien van het gebied rond het gemeentehuis echt een gezellig verblijfsgebied maken.

Download de gratis app van Heeze-Leende24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug