Luister
muziek
31 oktober 2023 - 12:15
Deel dit artikel:

Motie voor terugdraaien maaibeleid verworpen met nipte meerderheid

HEEZE-LEENDE - In een cruciale stemming tijdens de raadsvergadering van 30 oktober heeft de motie betreffende het maaibeleid in de gemeente Heeze-Leende met een nipte meerderheid van 8 stemmen tegen en 7 stemmen voor, de steun van de raad niet kunnen verwerven. Deze motie werd opnieuw in stemming gebracht nadat deze tijdens de vorige vergadering was gestaakt.

heeze-leende24
  / Thijs Verleg
Advertentie

De motie, onder de naam "Vreemd aan de orde van de dag," werd ingediend op 15 september 2023 door de partijen AbHL en PvOJ (Partij voor oud en jong). Deze motie kwam voort uit klachten over het maaibeleid in de gemeente en werd aangewakkerd door verschillende overwegingen en gebeurtenissen.

De raadsleden namen kennis van eerdere moties, waaronder de "Motie Fietsvriendelijke gemeente" uit de raadsvergadering van 20 juni 2022 en de "Motie Maaibeleid gazons en speelweides" uit de raadsvergadering van 9 mei 2022. Bovendien werd verwezen naar een mail van wethouder Groenewoud aan raadslid Ten Hout van 17 augustus 2023, klachten van inwoners over het maaibeleid, en bevindingen van een dierenarts die aangaf dat veel huisdieren ingegroeide grasaren moeten laten verwijderen.

De motie drukte de wens uit voor een herziening van het maaibeleid, met specifieke aandacht voor gebieden binnen de bebouwde kommen en het behoud van fiets- en voetpaden, evenals de uitvoering van de eerder aangenomen motie "Fietsvriendelijke gemeente." Daarnaast werd benadrukt dat siertuinen en speelweiden geen hinder zouden moeten ondervinden van onkruid uit de omgeving, en dat Heeze zich als recreatieve gemeente moet blijven profileren.

De stemming verdeelde de raad sterk. De fracties van CDA, PovOJ en AbHL steunden de motie, terwijl Lokaal Heeze-Leende, GroenLinks, D66 en VVD tegen stemden. Ondanks de verdeelde meningen en discussies werd de motie met een krappe meerderheid verworpen.

Het resultaat van deze stemming betekent dat het huidige maaibeleid in de gemeente Heeze-Leende ongewijzigd blijft. Het onderwerp zal waarschijnlijk blijven terugkeren in de lokale politieke discussies, aangezien de gemeenteraad verdeeld is over de kwestie.

Download de gratis app van Heeze-Leende24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug