Luister
muziek
07 Februari 2023 08:00
Deel dit artikel:

Visie gemeenteraad: afwijzend besluit nodig voor een goed woningaanbod in Heeze-Leende

Waarom de raad niet heeft ingestemd met de bouwplannen voor Kapelstraat 1-3 in Heeze

heeze-leende24
  / Thijs Verleg
Advertentie

Het woningbouwplan voor de Kapelstraat 1-3 in Heeze is het gesprek van de dag in Heeze. Veel mensen begrijpen niet waarom ‘de gemeente’ moeilijk doet. Er is immers behoefte aan woningen voor de broodnodige doorstroom. Daarom laten we als raadsfracties horen waarom we het plan van de projectontwikkelaar afwijzen.

Woningaanbod topprioriteit
Het verbeteren van het woningaanbod is topprioriteit voor de raad. Dan lijkt het afwijzen van het plan voor de Kapelstraat 1-3 tegenstrijdig. Er is echter een woningaanbod nodig dat beter gaat aansluiten bij de woningbehoefte die er is in Heeze-Leende. We hebben in de gemeente vooral een gat in het aanbod van woningen voor starters en senioren. Sterker nog: het zijn vooral starters en senioren met een beperkt budget die misgrijpen in onze dorpen. Als we willen voorkomen dat zij om die reden moetenvertrekken, dan móeten er betaalbare woningen worden gerealiseerd.

Betaalbaar woningaanbod moet worden afgedwongen
Nu zeggen veel mensen “Dan zorg je toch bij een ander project voor betaalbare woningen? Aan deze appartementen van € 475.000 is ook behoefte. En het zou mooi zijn als die bouwval nu eindelijk eens plaatsmaakt voor iets moois.” De werkelijkheid is dat geen enkele projectontwikkelaar uit zichzelf betaalbare woningen wil bouwen. Op duurdere woningen zit nu eenmaal een hogere winst. Daarom stellen we bij elk plan met meerdere woningen de eis om óók betaalbare woningen te bouwen.

Als we nú een uitzondering maken, dan zal elke volgende projectontwikkelaar hiernaar wijzen. Dan komt er de komende jaren geen enkele betaalbaar huis bij. Voor mensen met een beperkt budget blijft er dan er te weinig plek in onze gemeente. En dat willen we niet. Wat daarbij ook nog speelt: het plan voldeed niet aan stedenbouwkundige eisen.

Projectontwikkelaar kiest voor indienen plan waar bezwaren tegen zijn
We zijn als fracties heel blij met initiatieven voor woningbouw op inbreidingslocaties (dus binnen de bebouwde kom). Zeker op die plek, want ook ons is het huidige pand een doorn in het oog. Er is door het huidige college op allerlei manieren meegedacht met de projectontwikkelaar voordat deze het plan indiende voor Kapelstraat 1-3. Er zijn suggesties gedaan om betaalbare woningen toe te voegen en om aan de stedenbouwkundige eisen te voldoen. Met enkele eenvoudige aanpassingen had de projectontwikkelaar een plan kunnen indienen dat wel voldeed, zonder al te veel extra kosten en zonder echt te moeten inboeten op de winstperspectieven. De projectontwikkelaar heeft echter een keuze gemaakt voor dit plan, wetend dat er veel bezwaren zijn.

Projectontwikkelaar van harte uitgenodigd om plan aan te passen
We hopen dat de projectontwikkelaar alsnog zijn plannen wil aanpassen en ze nogmaals wil indienen. Als hij een plan voorlegt waar betaalbare woningen in zitten en wat aan de stedenbouwkundige eisen voldoet, dan zeggen we met veel enthousiasme ja.

De fracties Lokaal Heeze-Leende, Algemeen Belang Heeze-Leende, VVD Heeze-Leende, GroenLinks Heeze-Leende en D66 Heeze-Leende

-----------------------------------------------
Ingezonden brief maandag 6 februari

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort.

Download de gratis app van Heeze-Leende24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug