Luister
muziek
15 November 2023 12:00
Deel dit artikel:

Ingezonden brief van GroenLinks Heeze-Leende over grootschalige energie-opwek

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2024 door de gemeenteraad kwam de grootschalige opwek van energie in Heeze-Leende opnieuw ter sprake, met sterk uiteenlopende wensen van de fracties. Er is nieuw kabinetsbeleid: geen zonneparken meer op landbouwgrond en in natuurgebieden. Lokaal Heeze-Leende diende een amendement in om de begrotingstekst te wijzigen in: “Niet meehelpen aan realisatie van grootschalige opwek van duurzame energie door wind en/of zon.” Dit vond GroenLinks Heeze-Leende veel te kort door de bocht: het kabinetsbesluit ging alleen over zonneparken op landbouw- en natuurgrond. VVD en ABHL dienden een amendement in, met het doel om realisatie van energieopwek via windmolens geheel uit te sluiten.

heeze-leende24
  / Thijs Verleg
Advertentie

Wat verstaan we eigenlijk onder grootschalige opwek?

Om de discussie zuiver te voeren zou dit eerst helder omschreven moeten worden. Chris Jacobs (GroenLinks) drong er richting het college daarom op aan om wat betreft grootschalige opwek van energie via zon en wind een duidelijk afwegingskader te gaan opstellen, zoals ook andere gemeenten dit hebben gedaan. “Als je dat niet doet, dan blijven we in een patstelling hangen. We hebben stevige doelstellingen te realiseren op het gebied van de energietransitie. Deze moeten we niet onderschatten. Ook loopt Heeze-Leende het risico dat onze collega gemeenten in de regio Zuid-Oost Brabant en de provincie straks zeggen: “Jullie hebben helemaal niets gedaan”. Dat moeten we zien te voorkomen.”

De mogelijkheden voor plaatsing van grote windmolens binnen onze gemeentegrenzen zijn uitermate klein geworden vanwege de nabijheid van woningen, natuurgebieden en vliegradarzones. Het halen van de doelen die we onszelf gesteld hebben met alleen zonnepanelen op daken is een illusie. We zullen moeten blijven onderzoeken waar zonneparken nog wél gerealiseerd kunnen worden, zoals langs spoorlijnen en snelwegen. We zijn ook benieuwd hoeveel ondernemers in het buitengebied interesse hebben in het plaatsen van een kleine windmolen (tot 15 meter) op het eigen erf. Deze zijn namelijk binnen de huidige bestemmingsplannen toegestaan.

Wat we ook in de discussie gemist hebben is de mogelijkheid om zonnepanelen te combineren met tuinbouw, akkerbouw of grazend vee. In enkele gemeenten zijn hier al voorbeelden van te zien. Dit dubbele gebruik van grond zou juist goed kunnen passen in een tijd waarin de ruimte schaars is. Wanneer agrariërs met dergelijke plannen zouden komen, gaan we er vanuit dat college en collega raadsleden hier serieus naar willen kijken. De lopende transitie van het landelijk gebied vraagt immers om creativiteit, van ondernemers, maar ook van de politiek.

Kortom, we roepen onze collega raadsfracties op om bij het opstellen van het nieuwe duurzaamheidsbeleid ook afspraken te gaan maken over een afwegingskader grootschalige opwek via wind en zon, zodat ook Heeze-Leende een bijdrage kan blijven leveren aan de energietransitie in de regio.

-----------------------------------------------
Ingezonden brief

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort.

Download de gratis app van Heeze-Leende24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug